BSI

Making excellence a habit

ISO/TS 16949: Motoryzacja

Dążenie do doskonałości łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej

Norma ISO/TS16949 to specyfikacja techniczna ISO, która dostosowuje amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie standardy systemów jakości motoryzacyjnej do standardów globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Określa ona wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych.

Globalny przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w dziedzinie jakości produktu, produktywności, konkurencyjności oraz ciągłego rozwoju. Aby im sprostać, wielu producentów pojazdów wymaga od dostawców ścisłego dostosowania do technicznych specyfikacji określonych w normie zarządzania jakością dla dostawców sektora motoryzacyjnego ISO/TS 16949.

ISO/TS 16949 został opracowany przez branżę, tj. przez wyłoniony z niej międzynarodowy zespół IATF, w celu stymulowania rozwoju zarówno łańcucha dostaw, jak i procesu certyfikacji. W rzeczywistości w przypadku większości znaczących producentów pojazdów specyfikacja ta jest obowiązkowym warunkiem nawiązania współpracy.

Ta specyfikacja jest zgodna z amerykańskimi, niemieckimi, francuskimi i włoskimi standardami systemów jakości motoryzacyjnej — w tym QS-9000, VDA6.1, EAQF i ASQ — i zastępuje je. Określa ona wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania wszystkich produktów motoryzacyjnych. Po raz pierwszy opublikowano ją w marcu 1999 r., a następnie poprawiono w 2002 r. Do tej pory wydano ponad 25 000 certyfikatów w 80 krajach i gospodarkach.

Kogo to dotyczy?

Norma ISO/TS16949 dotyczy wszelkich firm dostawczych działających w branży motoryzacyjnej — od małych wytwórców po wielozakładowe, międzynarodowe organizacje w dowolnej części świata. Dotyczy jednak tylko placówek, w których są wytwarzane części produkcyjne lub serwisowe.

Organizacje, które chcą wejść na rynek motoryzacyjny, muszą się znaleźć na liście potencjalnych dostawców klientów motoryzacyjnych, aby mogły się starać o rozpoczęcie procesu certyfikacji.

Dlaczego właśnie my?

Jako lider globalnego rynku certyfikatów ISO/ TS 16949 dla systemów zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym zatrudniamy wielu doświadczonych w branży motoryzacyjnej i spełniających standardy IATF specjalistów w zakresie auditowania.

Nasi doświadczeni kierownicy ds. klienta są najbardziej doświadczonymi konsultantami motoryzacyjnymi w branży i pomogą Państwu w procesie nieustannych ulepszeń.


Kolejne kroki

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji, na temat naszej oferty, prosimy wypełnić formularz kontaktowy. Możecie też Państwo zapoznać się z naszą ofertą szkoleniową lub skontaktować bezpośrednio z regionalnym biurem BSI.

Drukuj stronę

Więcej informacji

 

Wprowadzasz normę?

Chcesz sprawdzić
na jakim etapie jesteś?

Przeprowadź z BSI:
Analizę Luk

Pełne dane kontaktowe

Formularz kontaktowy

Kontakt telefoniczny:
+48 (0)22 330 61 80

 

Dowiedz się
więcej o
Entropy®