BSI

Making excellence a habit

Zarządzanie Ciągłością Działania wg normy BS 25999

Co może zatrzymać Twoją działalność?

Jak Zapewnić Ciągłość Działania? - odpowiedzi dostarczyła konferencja "Zarządzanie Ciągłością Działania wg normy BS 25999", organizowana przez BSI Management Systems Polska Sp. z o.o.

Co może zatrzymać Twoją działalność? To pytanie okraszone jednoznacznym znakiem STOP pojawiło się na zaproszeniach skierowanych do wszystkich gości. Zarówno świadomi jak i nie, co dokładnie może być powodem owego STOPU zgromadzili się w dniu12 czerwca 2008 roku w Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk, Pałac w Jabłonnie.

Dom Zjazdów i Konferencji PAN

Jak Zapewnić Ciągłość Działania?-odpowiedzi dostarczyła konferencja "Zarządzanie Ciągłością Działania wg normy BS 25999", organizowana przez BSI Management Systems Polska Sp. z o.o. Partnerstwo merytoryczne objęła firma Ernst & Young Business Advisory. Konferencja ta była jednocześnie oficjalną inauguracją na rynku polskim Normy BS 25999 Business Continuity Management System.          

Norma ta prezentowana jest obecnie we wszystkich ze 100 krajów w jakich prowadzi swoją działalność BSI, jak dotąd inauguracje miały miejsce w : Tokio, Londynie, Nowym Jorku, Pekinie, New Delhi, Bombaju, Bangalore, Atlancie, Charlotte, San Francisco, Seattle, Washington DC, Dubaju, Abu Dhabi i obecnie, w Warszawie, już ponad 2000 osób do tej pory, wzięło udział w spotkaniach.


Phil Hope (TDG), Krystyna Stephens (BSI), Dariusz Wojciechowski (BSI)Polską inaugurację, witając wszystkich gości rozpoczęła Dyrektor Zarządzająca BSI MS Polska, Dr Krystyna Stephens. Pierwszym gościem, który zabrał głos była Maureen Sumner Smith, Regional Managing Director, BSI MS, Europe. Prelekcja: Dlaczego Norma dotycząca Ciągłości Działania? Odpowiedź ze Świata, była rysem globalnym opisującym podstawy prac oraz zaangażowanie BSI podczas tworzenia normy. Kolejną prelekcją: System zarządzania ciągłością działania według normy BS 25999-2, Marcin Bizoń, Manager Technology, Ernst & Young Business Advisory, przybliżył słuchaczom zapisy normy. „Proces certyfikacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania: przygotowanie, certyfikacja i działania po audicie certyfikującym” oraz „Doświadczenia BSI z certyfikacji na świecie” przedstawili kolejno Dyrektor Zarządzająca BSI MS Polska, Dr Krystyna Stephens i Michał Krajewski, Client Manager, BSI MS Polska. W ten sposób uczestnicy konferencji zapoznali się z tłem teoretycznym dotyczącym przygotowań jak i samego procesu przed i poauditowego oraz praktycznym, „żywe” przykłady wdrożeń.

Poprzez „Doświadczenia z wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu” praktyczny aspekt rozwinął następnie, Simon Beesley, Business Continuity & Continous Improvement Manager, który wraz z Philip’em Hope’m jako goście specjalni reprezentowali brytyjską firmę TDG. TDG jako jedna z pierwszych firm na świecie certyfikowała BCMS. Podczas konferencji, przerw jak i w kuluarach stale padały pytania kierowane do ekspertów i równie często nawiązywały się dyskusje. Pojawiały się oczywiście pytania o koszty związane w wprowadzeniem BCMS. Na wyczerpującą odpowiedź nie trzeba było długo oczekiwać udzielił jej prelekcją: System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) nie musi być drogi, Dariusz Dylski, Dyrektor Biura ds. Zachowania Ciągłością Biznesu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. Padające pytania dotyczące praktycznych aspektów wdrożeń swoje odpowiedzi znajdowały podczas prelekcji: BS-25999 – doświadczenia z wdrożeń Tomasz Szała w zastępstwie Michała Boruckiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. „Budowa i wdrożenie Planu Zapewnienia Ciągłości Działalności w Ubezpieczeniowej Grupie Kapitałowej” przedstawił Artur Magiera, Dyrektor Projektu Plan Zapewnienia Ciągłości Działalności w PZU S.A. i PZU Życie S.A. Była to kolejna wartościowa prelekcja wskazująca praktyczne podejście do BCMS w sektorze finansowym, będącym silnie zainteresowany ta tematyką. Duże zainteresowanie tematyka Konferencji wzbudziła wśród sektorów: telekomunikacyjnego, IT, doradczego, rządowego, naukowego, budowlanego i usługowego.
Serdecznie dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom i gościom, dzięki którym konferencja była tak udaną i owocną zarówno w wiedzę jak i pojawiające się możliwości.

Drukuj stronę